Skip to content

Om Oss

Personal, kompetens & förhållningssätt

Halmstadhjälpen AB har personal med adekvat utbildning och rätt kompetens för utförandet av insatserna. Vi satsar på att vidareutbilda personal i olika delar i deras uppdrag och på så viss erbjuder vi våra kunder vård och service av hög kvalité.

Vi värdesätter mångfald och eftersträvar en jämn könsfördelning.

Bra förhållningssätt, gott bemötande och respekt för den enskilde individen och dennes integritet är starka ledord och utgångspunkt i vårt dagliga arbete med våra kunder.