Skip to content

Tjänster

Ansökan och beviljat bistånd   

Du som behöver insatser ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare i kommunen. Efter att du beviljats hemtjänst och väljer Halmstadhjälpen AB som utförare vill vi träffa dig och gå igenom de insatser du är beviljade. Tillsammans med dig upprättar vi en så kallad genomförandeplan. En genomförandeplan är din plan där vi tillsammans med dig tydligt skriver ner dina behov och hur utformningen av insatserna ska se ut.

Kontaktpersonal

För att skapa större trygghet och kontinuitet kommer vi att utse en personal som din kontaktpersonal och det är denna person som kommer ha huvudansvaret för dig och utförandet av insatserna hos dig. Då vi lägger stor vikt vid personkemi kommer det finnas möjlighet att byta kontaktpersonal om det av någon anledning inte fungerar med den valde.

Du som har pågående hemtjänst men önskar byte till Halmstadhjälpen behöver kontakta din biståndshandhandläggare i kommunen på telefonnummer 035 13 70 00 eller kontakta oss på 035 77 79 080 så hjälper vi dig vidare.

Halmstadhjälpen utför insatser i stort sett hela Halmstad.

Delaktighet

Halmstadhjälpen utgår alltid ifrån kunderna och därav blir också kundernas delaktighet utgångspunkten i vårt arbete. Alla våra kunder ska kunna påverka i sin vardag och där ska vi vara med och hjälpa och stödja.

Kostnad för hemtjänst

Hemtjänstkostanden bestäms av taxan i kommunen. Taxan är inkomstbaserad vilket innebär att det är bestämd utifrån dina inkomster. Det finns dock en maxa taxa, dvs vad du maximalt betalar per månad oavsett omfattning av insatser.

Du betalar INTE extra för att du anlitar Halmstadhjälpen AB som utförare.

Halmstadhjälpen AB utför hushållsnäratjänster även för personer utan bistånd.